Cele projektu

Nasz projekt daje Państwu możliwość nawiązania partnerstwa z nową szkołą z zagranicy, która być może przerodzi się w długofalowe partnerstwo. Ponadto mogą Państwo wypróbować grę w szachy, jako nową metodę nauczania, która to w dalszej perspektywie może stać się nawet integralną częścią Państwa lekcji.

Kolejnym celem szachów jest pomoc w nawiązywaniu kontaktów społecznych, a wszystko dzięki wspólnej grze uczniów i osób spoza szkoły (ze stowarzyszeń, przedszkoli, domów spokojnej starości, etc.)