Metoda

Międzynarodowa wymiana młodzieży sprzyja rozwojowi kompetencji związanych z radzeniem sobie z kompleksowymi zagadnieniami oraz z kwestiami różnorodności, ponadto pomaga przełamać barierę językową, a także daje motywację do tworzenia nowych procesów w ramach grupy. W porównaniu
z tradycyjnymi zajęciami lekcyjnymi procesy edukacyjne w ramach wymiany młodzieży charakteryzuje bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem, z kulturą
i środowiskiem innego kraju. Wymiana młodzieży to edukacja, która opiera się na działaniu, odczuciach i rozumie.

Gra w szachy pomoże Państwu wykształcić w uczniach kompetencje, które będą im potrzebne w przyszłości, tzw. „4 K“ – kooperacja, komunikacja, krytyczne myślenie i kreatywność. Państwa dzieci muszą adekwatnie do sytuacji i myśląc perspektywicznie przewidywać poszczególne ruchy w grze, zmieniać je i wykonywać. Daje im to możliwość rozwoju zdolności koncentracji, cierpliwości i wytrwałości, dzięki czemu, szczególnie uczniowie szkól podstawowych, trenują pamięć oraz rozwijają zdolność do rozwiązywania problemów.

Uczenie się poprzez zaangażowanie (ang. Service Learning) to połączenie edukacji
z aktywnością społeczną poprzez wykorzystywanie wiedzy zdobytej w szkole w ramach wspólnot pozaszkolnych.